De startmotor is een elektromotor die zorgt voor het opstarten van een verbrandingsmotor. Een verbrandingsmotor kan onder een zeker toerental namelijk niet uit zichzelf draaien. Door middel van een accu kan de startmotor in werking worden gebracht, waarmee op zijn beurt de verbrandingsmotor wordt gestart.
De startmotor bestaat uit een relais, een elektromotor en een tandwiel met slipwerking(bendix).

Het relais zorgt ervoor dat met een kleine stroom vanaf de contactsleutel of startknop de grote hoofdstroom naar de startmotor wordt verbonden. Tevens zorgt het relais ervoor dat de bendix naar voren wordt bewogen naar het tandwiel van de motor (het vliegwiel). Pas op de uiterste beweging van het relais wordt de hoofdstroom verbonden en zo wordt de hoofdmotor gestart.
Wanneer de startmotor voldoende toeren draait zal de hoofdmotor aanslaan. Omdat de hoofdmotor direct meer toeren zal gaan draaien dan de startmotor -een startmotor zorgt voor ongeveer de helft van het stationair toerental van de hoofdmotor- ,gaat de bendix doorslippen. Nadat de contactsleutel losgelaten wordt, zal het relais onderbreken en de bendix teruggaan naar zijn beginpositie.

 

 


Het volgende internetadres wordt automatisch geopend:
Hulp nodig?

Hulp nodig?

      (+31) 06 5787 6990
   info@startenladen.nl